Studies on Extra-Intestinal Complications of Ulcerative Colitis

Matsuo Muraoka, Sadakazu Aiso, Soichiro Miura, Tadashi Tanaka, Tetsuji Kitahora, Yoshio Mizuno, Hitoshi Asakura, Masaharu Tsuchiya, Toshifumi Hibi, Koichi Suzuki, Toshiyoshi Utsunomiya, Akira Yokota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Studies on Extra-Intestinal Complications of Ulcerative Colitis'. Together they form a unique fingerprint.