0.7μm pitch double level Al interconnection technology for DRAMs using SiO2 mask Al etching and PECVD SiOF

T.Yokoyama T.Yokoyama, Y.Yamada Y.Yamada, K.Kishimoto K.Kishimoto, T.Usami T.Usami, H H, Kasamoto Kasamoto, K.Ueno K.Ueno, H.Gomi H.Gomi, Kazuyoshi Ueno

研究成果: Article査読

30 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1440-1444
ジャーナルJapanese Journal of Applied Physics
37
出版ステータスPublished - 1998 3月 1

引用スタイル