Corrosion behavior of Al-Al3Ni and Al-Al2Cu FGMs fabricated by a centrifugal method

K. Noda, K. Noda;K.Miyahara;Y. Watanabe

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルProc. M&FGM 2006
出版ステータスPublished - 2006 10月 1

引用スタイル