Fifty-Storms: Team Description 2009

Harukazu Igarashi, Jun Masaki, Tatsuhiko Suzuki, Naoki Tonegawa, Naoto Sano, Toshiyuki Imaizumi, Taisuke Ozawa, Kota Suzuki, Kenji Takeda, Hiroki Shimano, Hiroshi Fukuoka

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルRoboCup 2009 International Symposium
出版ステータスPublished - 2009 6月 29

引用スタイル