Foreword: Special section on mobile multimedia communications

Masami Yabusaki, Hideshi Murai, Hiroyuki Kasai, Hideaki Kimata, Eiji Kamioka, Satoru Aikawa, Kiyoharu Aizawa, Yoshimitsu Aoki, Susumu Ishihara, Koji Ukena, Shintaro Uno, Tomoyuki Ohya, Minoru Okada, Wataru Kameyama, Masakatsu Kourogi, Masaki Minami, Takashi Miyazaki, Katsunori Yamaoka, Miki Yamamoto

研究成果: Editorial査読

フィンガープリント

「Foreword: Special section on mobile multimedia communications」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。