Foreword: Special section on nonlinear theory and its applications

Shin'ichi Oishi, Joos Vandewalle, Yasunori Endo, Johan Suykens, Kosuke Maruyama, Yusuke Nakaya, Hatsuo Hayashi, Yoshihiko Horio, Tohru Ikeguchi, Yuchi Kanzawa, Mitsunori Makino, Kenji Murao, Koji Nakajima, Yoshifumi Nishio, Koshi Okumura, Siegfried M. Rump, Toshimichi Saito, Wolfgang Schwarz, Gianluca Setti, Norikazu TakahashiHisaaki Tanaka, Tetsushi Ueta, Toshimitsu Ushio, Nobito Yamamoto

研究成果: Editorial査読

フィンガープリント

「Foreword: Special section on nonlinear theory and its applications」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。