Guest Editorial Focused Section on the Third Edition of TMECH/AIM Emerging Topics

Xiang Chen, Toshiaki Tsuji, Raffaella Carloni, Xinkai Chen, Zheng Chen, Jongeun Choi, Garrett Clayton, Cédric Clévy, Markus Grebenstein, Mathieu Grossard, Kazuaki Ito, Soo Jeon, Chao Chieh Lan, Guangjun Liu, Huaping Liu, Hugh H. Liu, Chris Manzie, Kenn Oldham, Ya Jun Pan, Barys ShyrokauDawei Shi, Tomoyuki Shimono, Mahdi Tavakoli, Yan Wan, Dirk Wollherr, Jianyong Yao, Jingang Yi, Haoyong Yu, G. Zhu

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1817-1819
ページ数3
ジャーナルIEEE/ASME Transactions on Mechatronics
27
4
DOI
出版ステータスPublished - 2022 8月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 制御およびシステム工学
  • コンピュータ サイエンスの応用
  • 電子工学および電気工学

引用スタイル