Multiple intermittent protocols simulating soccer match

Ohashi Ohashi, J J, Miyagi Miyagi, O O, Yasumatsu Yasumatsu, M M, Ishizaki Ishizaki, S S

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)174
ジャーナルScience & Football V Book of abstracts
5
出版ステータスPublished - 2003 4月 1

引用スタイル