VLSI Implemented 60Mb/s QPSK/OQPSK Burst Digital Demodulator for Radio Application

Y. Matsumoto, K. Kobayashi, T. Sakata, K. Seki, S. Kubota, S. Kato

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルIEICE Transaction on Electronics
出版ステータスPublished - 1994 12月 1

引用スタイル